Galvoji apie karjeros pokyčius? Patikrink atviras pozicijas 🙌

ES projektai

Projekto informacija

Projekto pavadinimas: MVĮ tarptautinės tinklaveikos skatinimas įsitraukti į MTEPI partnerystės tinklus.

Projekto tikslas ir siekiami rezultatai: Projektas vykdomas siekiant padidinti įmonės teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų konkurencingumą tarptautiniu mastu. Tinklaveikos metu užmegztos partnerystės prisidės prie įmonės vykdomų MTEPI veiklų, bei leis jas išplėsti tarptautiniu mastu, pasisemti patirties iš užsienio partnerių. Dalyvavimas renginiuose prisidės prie Lietuvos, kaip pažangios, inovatyvios, valstybės įvaizdžio formavimo, kurioje yra tinkamos sąlygos vystyti verslą ir partnerystes.

Projekto finansavimo šaltinis: Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Projekto vertė ir skirtas finansavimas: projekto vertė: 20316 Eur. ES finansuojama dalis: 17269 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023.09 – 2025.09

Informacija apie įmonę: UAB Tandemo sprendimai. Skaitmeninių sprendimų paslaugos. Plačiau www.tandemum.lt

Kontaktiniai duomenys: CEO Vytautas Narbutas, vytautas@tandemum.lt